موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : public health statistics
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Women's Health
Public Health-statistics & numerical data
Alcohol Drinking
Public Health Informatics
Health Status Indicators
World Health Organization
Public Health
public health statistics
 
پدیدآور:
 
ناشر:
World Organization
Open University Press
Statistics and Information Dept., Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare
United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
WHO Regional Office for Europe
World Health Organization
Oxford University Press ;Washington, DC :World Bank
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Women and health
Geneva World Organization   ، 2009
شماره راهنما: ‭WA‬,‭309‬,‭.W87077‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Disability at a glance 2009
New York United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific   ، 2009
شماره راهنما: ‭WA‬,‭900‬,‭.JA1D611‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Assessing the national health information system
[Geneva] World Health Organization   ، 2008
شماره راهنما: ‭W‬,‭26.5‬,‭.A846‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Global status report on alcohol and health
Geneva, Switzerland World Health Organization   ، 2011
شماره راهنما: ‭WM‬,‭16‬,‭.G562‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
The world health report 1999
World Health Organization ؛  Geneva World Health Organization   ، 1999
شماره راهنما: ‭WA‬,‭530.1‬,‭.W927w‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
The world health report 2000
World Health Organization ؛  Geneva World Health Organization   ، 2000
شماره راهنما: ‭WA‬,‭530.1‬,‭.W927w‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
The world health report 2006
World Health Organization ؛  Geneva World Health Organization   ، 2006
شماره راهنما: ‭WA‬,‭530.1‬,‭.W927w‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Issues in public health
Maidenhead ;New York, NY Open University Press   ، 2005
شماره راهنما: ‭WA‬,‭100‬,‭I86‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Making a difference
Geneva World Health Organization   ، 1999
شماره راهنما: ‭WA‬,‭530.1‬,‭.M235‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Health systems
World Health Organization ؛  Geneva World Health Organization   ، 2000
شماره راهنما: ‭WA‬,‭530.1‬,‭.W927h‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Disease control priorities in developing countries
World Bank ؛  New York, NY Oxford University Press ;Washington, DC :World Bank   ، 2006
شماره راهنما: ‭WA‬,‭395‬,‭.D611‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Atlas of health in Europe
World Health Organization ؛  Copenhagen WHO Regional Office for Europe   ، 2003
شماره راهنما: ‭WA‬,‭900‬,‭.GA1A881‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Atlas of health in Europe
World Health Organization ؛  Copenhagen WHO Regional Office for Europe   ، 2008
شماره راهنما: ‭WA‬,‭900‬,‭.GA1A881‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
2000 statistical abstracts on health and welfare in Japan
Tokyo Statistics and Information Dept., Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare   ، 2000
شماره راهنما: ‭WA‬,‭900‬,‭.S797‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک