موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Thomson Brooks/Cole
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Social case work, Moral and ethical aspects
Mathematical statistics, Textbooks
Statistics, Textbooks
 
پدیدآور:
Peck, Roxy.
Dolgoff, Ralph.
 
ناشر:
Thomson Brooks/Cole
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to statistics and data analysis
Peck, Roxy. ؛  Australia ;Belmont, CA Thomson Brooks/Cole   ، 2008
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Statistics
Peck, Roxy. ؛  Belmont, CA Thomson Brooks/Cole   ، 2008
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Ethical decisions for social work practice
Dolgoff, Ralph. ؛  Belmont, CA Thomson Brooks/Cole   ، 2012
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک