موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Statistics, Textbooks
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Mathematical statistics, Textbooks
Statistics, Textbooks
 
پدیدآور:
Urdan, Timothy C.
Peck, Roxy.
Larsen, Richard J.
Spatz, Chris,1940-
Bluman, Allan G.
Weiss, N. A.(Neil A.)
Larson, Ron,1941-
 
ناشر:
Thomson Brooks/Cole
Pearson Prentice Hall
Prentice Hall
McGraw-Hill
Routledge
Pearson Education
Wadsworth
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
An introduction to mathematical statistics and its applications
Larsen, Richard J. ؛  Boston Prentice Hall   ، 2012
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Basic statistics
Spatz, Chris,1940- ؛  Belmont, CA Wadsworth   ، 2007
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to statistics and data analysis
Peck, Roxy. ؛  Australia ;Belmont, CA Thomson Brooks/Cole   ، 2008
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Statistics in plain English
Urdan, Timothy C. ؛  New York Routledge   ، 2010
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Statistics
Peck, Roxy. ؛  Belmont, CA Thomson Brooks/Cole   ، 2008
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Introductory statistics
Weiss, N. A.(Neil A.) ؛  Boston Pearson Education   ، 2012
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Elementary statistics
Bluman, Allan G. ؛  New York McGraw-Hill   ، 2012
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Elementary statistics
Larson, Ron,1941- ؛  Boston Pearson Prentice Hall   ، 2012
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک