موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : IWA Pub.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Shellfish Poisoning
Water Supply
Water Microbiology
 
پدیدآور:
 
ناشر:
IWA Pub.
published on behalf of the World Health Organization by IWA Pub.
CRC Press ;London :IWA Pub.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Drinking water and infectious disease
Boca Raton CRC Press ;London :IWA Pub.   ، 2003
شماره راهنما: ‭WA‬,‭686‬,‭.D781‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Valuing water, valuing livelihoods
London IWA Pub.   ، 2011
شماره راهنما: ‭WA‬,‭675‬,‭.V214‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Assessing microbial safety of drinking water
London IWA Pub.   ، 2003
شماره راهنما: ‭WA‬,‭686‬,‭.A846‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Safe management of shellfish and harvest waters
London published on behalf of the World Health Organization by IWA Pub.   ، 2010
شماره راهنما: ‭WA‬,‭703‬,‭.S128‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Protecting groundwater for health
World Health Organization ؛  London ;Seattle IWA Pub.   ، 2006
شماره راهنما: ‭WA‬,‭675‬,‭.P9668‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک