موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Good, Phillip I.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Statistics
Resampling (Statistics)
 
پدیدآور:
Good, Phillip I.
 
ناشر:
Wiley
Wiley-Interscience
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to statistics through resampling methods and Microsoft Office Excel
Good, Phillip I. ؛  Hoboken, N.J. Wiley-Interscience   ، 2005
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Common errors in statistics (and how to avoid them)
Good, Phillip I. ؛  Hoboken, N.J. Wiley   ، 2009
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک