موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Accidents, Traffic
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Wounds and Injuries
United Nations
Accidents, Traffic
 
پدیدآور:
World Health Organization.
 
ناشر:
World Health Organization
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Global status report on road safety
Geneva World Health Organization   ، 2009
شماره راهنما: ‭WA‬,‭275‬,‭.G562‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
World report on road traffic injury prevention
World Health Organization. ؛  Geneva World Health Organization   ، 2004
شماره راهنما: ‭WA‬,‭275‬,‭.W927w‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Violence, Injuries and Disability
World Health Organization ؛  Geneva World Health Organization   ، 2010
شماره راهنما: ‭WO‬,‭700‬,‭.W927v‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
First United Nations Global Road Safety Week
World Health Organization ؛  Geneva World Health Organization   ، 2006
شماره راهنما: ‭WA‬,‭275‬,‭.W927f‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Youth and road safety
World Health Organization ؛  Geneva World Health Organization , Road safety is no accident   ، 2007 ,
شماره راهنما: ‭WA‬,‭275‬,‭.W927y‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Road Safety Is No Accident
World Health Organization ؛  Geneva World Health Organization , ROAD SAFETY IS NO ACCIDENT   ، 2004 ,
شماره راهنما: ‭WA‬,‭275‬,‭.W927r‬,‭2004‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک