موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Maidenhead ;New York, NY
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Evidence-Based Medicine
Public Health
Health Facility Administration
Health Policy
Mental Health Services
 
پدیدآور:
Buse, Kent
Gauld, Robin.
Aveyard, Helen
 
ناشر:
McGraw Hill/Open University Press
Open University Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Mental health policy and practice across Europe
Maidenhead, Berkshire ;New York, NY Open University Press   ، 2007
شماره راهنما: ‭WM‬,‭30‬,‭.M549‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Public health
Maidenhead, Eng. ;New York, NY Open University Press   ، 2007
شماره راهنما: ‭WA‬,‭100‬,‭.P9768‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
The new health policy
Gauld, Robin. ؛  Maidenhead ;New York, NY Open University Press   ، 2009
شماره راهنما: ‭WA‬,‭540.1‬,‭.G269n‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
A beginner's guide to evidence based practice in health and social care professions
Aveyard, Helen ؛  Maidenhead ;New York, NY Open University Press   ، 2009
شماره راهنما: ‭WB‬,‭102.5‬,‭.A955b‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
A reader in health policy and management
Maidenhead, Berkshire, England ;New York, NY McGraw Hill/Open University Press   ، 2009
شماره راهنما: ‭WA‬,‭525‬,‭.R286‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Public health
Maidenhead, Eng. ;New York, NY Open University Press   ، 2007
شماره راهنما: ‭WA‬,‭100‬,‭.P976‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Issues in public health
Maidenhead ;New York, NY Open University Press   ، 2005
شماره راهنما: ‭WA‬,‭100‬,‭I86‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Patient safety
Maidenhead, England ;New York, NY Open University Press   ، 2006
شماره راهنما: ‭WX‬,‭153‬,‭.P298‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Making health policy
Buse, Kent ؛  Maidenhead ;New York, NY Open University Press   ، 2005
شماره راهنما: ‭WA‬,‭525‬,‭.B977m‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک