موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Ambulatory Care
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Lighthouse (Lilongwe, Malawi)
Internal Medicine
Primary Health Care
Ambulatory Care
 
پدیدآور:
Skouge, John W
Boynton, Rose W.
Rubenstein, Warren.
 
ناشر:
Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins
World Health Organization
W.B. Saunders
McGraw-Hill, Medical
Churchill Livingstone
Springer Pub. Co.
Wolters Kluwer
Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Outpatient medicine
Philadelphia W.B. Saunders   ، 1992
شماره راهنما: ‭WX‬,‭205‬,‭.O94‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Skin grafting
Skouge, John W ؛  New York Churchill Livingstone   ، 1991
شماره راهنما: ‭WO‬,‭610‬,‭.S628s‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Medical teaching in ambulatory care
Rubenstein, Warren. ؛  New York, NY Springer Pub. Co.   ، 2003
شماره راهنما: ‭WX‬,‭18‬,‭.R896M‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Manual of ambulatory pediatrics
Boynton, Rose W. ؛  Philadelphia Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins   ، 2010
شماره راهنما: ‭WS‬,‭39‬,‭.B792M‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Primary care medicine
Philadelphia Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins   ، 2009
شماره راهنما: ‭W‬,‭84.6‬,‭.P952‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
First exposure to internal medicine
New York McGraw-Hill, Medical   ، 2007
شماره راهنما: ‭WB‬,‭101‬,‭.F527‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
The Lighthouse
World Health Organization ؛  Geneva World Health Organization   ، 2004
شماره راهنما: ‭WC‬,‭503.2‬,‭.W927l‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
The Washington manual of outpatient internal medicine
Washington University (Saint Louis, Mo.) ؛  philadelphia Wolters Kluwer   ، 2015
شماره راهنما: ‭WB‬,‭39‬,‭.W319w‬,‭2015‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک