موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Thoracic Surgical Procedures
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Thoracic Surgical Procedures
Anesthesia
Cardiac Surgical Procedures
Cardiovascular Surgical Procedures
 
پدیدآور:
Edmunds, L. Henry
Nesbitt, Jonathan C
 
ناشر:
Lea & Febiger
Churchill Livingstone ;Current Medicine
Lippincott Williams & Wilkins
Hanley & Belfus
Mosby,
Appleton & Lange
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Atlas of cardiac surgery
Philadelphia Hanley & Belfus   ، 2000
شماره راهنما: ‭WG‬,‭17‬,‭.A855‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Thoracic surgical oncology
Nesbitt, Jonathan C ؛  Philadelphia Lippincott Williams & Wilkins   ، 2003
شماره راهنما: ‭WF‬,‭980‬,‭.N458t‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Cardiothoracic anesthesia
Philadelphia Churchill Livingstone ;Current Medicine   ، 1999
شماره راهنما: ‭WO‬,‭517‬,‭.A881 v.8‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
General thoracic surgery
Philadelphia Lippincott Williams & Wilkins   ، 2000
شماره راهنما: ‭WF‬,‭980‬,‭.G326‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Glenn's thoracic and cardiovascular surgery
Norwalk, Conn Appleton & Lange   ، 1991
شماره راهنما: ‭WF‬,‭980‬,‭.G558‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Atlas of cardiothoracic surgery
Edmunds, L. Henry ؛  Philadelphia Lea & Febiger   ، 1990
شماره راهنما: ‭WG‬,‭17‬,‭.E24a‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Current therapy in thoracic and cardiovascular surgery
Philadelphia, Pa. Mosby,   ، c2004
شماره راهنما: ‭WF‬,‭970‬,‭.C976‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک