موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Shoulder
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Dystocia
Arthroscopy
Physical Therapy Modalities
Shoulder
Athletic Injuries, surgery
 
پدیدآور:
Zlatkin, Michael B
 
ناشر:
Springer-Verlag
Saunders
Lippincott Williams & Wilkins
Humana Press
Churchill Livingstone
Saunders/Elsevier
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
MRI of the shoulder
Zlatkin, Michael B ؛  Philadelphia Lippincott Williams & Wilkins   ، 2003
شماره راهنما: ‭WE‬,‭810‬,‭.Z82m‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Physical therapy of the shoulder
New York Churchill Livingstone   ، 1991
شماره راهنما: ‭WE‬,‭810‬,‭.P578‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
The Shoulder
Philadelphia Saunders   ، 1990
شماره راهنما: ‭WE‬,‭810‬,‭.S558‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Arthroscopy of the shoulder
Wien ; New York Springer-Verlag   ، 1992
شماره راهنما: ‭WE‬,‭810‬,‭.A787‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Surgical disorders of the shoulder
Edinburgh ; New York Churchill Livingstone   ، 1991
شماره راهنما: ‭WE‬,‭810‬,‭.S961‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Surgical techniques in sports medicine
Philadelphia Lippincott Williams & Wilkins   ، 2007
شماره راهنما: ‭QT‬,‭261‬,‭.S961‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Surgical techniques of the shoulder, elbow, and knee in sports medicine
Philadelphia, Pa. Saunders/Elsevier   ، 2008
شماره راهنما: ‭WE‬,‭304‬,‭.S961‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Shoulder dystocia and birth injury
Totowa, NJ Humana Press   ، 2009
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭310‬,‭.S559‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک