موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Economics, Medical
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Medical care
Medical economics
Economics, Pharmaceutical
World Health Organization
Economics, Medical
Healthcare Disparities
Health Care Rationing
Decision Support Techniques
 
پدیدآور:
Wonderling, David
Jackson, Daniel
Dolan, Paul
Getzen, Thomas E.
Kinnon, Colette M
Zweifel, Peter
WHO Study Group on the Evaluation of Recent Changes in the Financing of Health Services.
Dewar, Diane M.
Phillips, Ceri
World Health Organization.Commission on Macroeconomics and Health.
Reisman, David A.
Felder, Stefan
Feldstein, Paul J.
 
ناشر:
WHO Task Force on Health Economics,
Edward Elgar
Cambridge University Press
World Health Organization, CMH Support Unit,
Wiley-Blackwell
Delmar/Cengage Learning
John Wiley & Sons
Open University Press
World Health Organization, CMH Support Unit
World Bank
World Health Organization
Jones and Bartlett
Springer
Editorial Civitas,
Oxford University Press
Scion
Blackwell Pub.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to health economics
Maidenhead, Berkshire, England ;New York Open University Press   ، 2011
شماره راهنما: ‭W‬,‭74.1‬,‭.I61‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Health care economics
Feldstein, Paul J. ؛  Clifton Park, NY Delmar/Cengage Learning   ، 2012
شماره راهنما: ‭W‬,‭74.1‬,‭.F312h‬,‭2012‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Health care and public policy
Reisman, David A. ؛  Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar   ، 2007
شماره راهنما: ‭W‬,‭74‬,‭.R377h‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Medical decision making
Felder, Stefan ؛  Heidelberg Springer   ، 2011
شماره راهنما: ‭WB‬,‭141‬,‭.F312m‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Healthcare economics made easy
Jackson, Daniel ؛  Banbury, Oxfordshire Scion   ، 2011
شماره راهنما: ‭W‬,‭74‬,‭.J12h‬,‭2012‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Health care economics
Getzen, Thomas E. ؛  Hoboken, NJ John Wiley & Sons   ، 2007
شماره راهنما: ‭W‬,‭74.1‬,‭.G394h‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
The economics of health equity
Cambridge ;New York Cambridge University Press   ، 2007
شماره راهنما: ‭W‬,‭84.1‬,‭.E19‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Health economics
Phillips, Ceri ؛  Malden, Mass. Blackwell Pub.   ، 2005
شماره راهنما: ‭W‬,‭74.1‬,‭.P558h‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Distributing health care
Dolan, Paul ؛  Oxford ;New York Oxford University Press   ، 2002
شماره راهنما: ‭WA‬,‭525‬,‭.D659d‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Investing in health
World Health Organization.Commission on Macroeconomics and Health. ؛  Geneva, Switzerland World Health Organization, CMH Support Unit   ، 2003
شماره راهنما: ‭W‬,‭74.1‬,‭.W927i‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Essentials of health economics
Dewar, Diane M. ؛  Sudbury, Mass. Jones and Bartlett   ، 2010
شماره راهنما: ‭W‬,‭.D515E‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to health economics
Wonderling, David ؛  Maidenhead, England ;New York Open University Press   ، 2005
شماره راهنما: ‭W‬,‭74.1‬,‭W872i‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Health economics
Zweifel, Peter ؛  Dordrecht ;New York Springer   ، 2009
شماره راهنما: ‭W‬,‭74.1‬,‭.Z97g‬,‭2009a‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Evidence-based decisions and economics
Chichester, West Sussex ;Hoboken, NJ Wiley-Blackwell   ، 2010
شماره راهنما: ‭W‬,‭74.1‬,‭.E93‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Medicines and the new economic environment
Madrid Editorial Civitas,   ، 1998
شماره راهنما: ‭QV‬,‭736‬,‭.M489‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Health economics
Kinnon, Colette M ؛  [Geneva?] WHO Task Force on Health Economics,   ، 1995
شماره راهنما: ‭W‬,‭74‬,‭.C51h‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Investing in health
World Health Organization.Commission on Macroeconomics and Health. ؛  Geneva, Switzerland World Health Organization, CMH Support Unit,   ، 2003
شماره راهنما: ‭W‬,‭74.1‬,‭W927i‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Evaluation of recent changes in the financing of health services
WHO Study Group on the Evaluation of Recent Changes in the Financing of Health Services. ؛  Geneva World Health Organization   ، 1993
شماره راهنما: ‭W‬,‭84.1‬,‭.W927e‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Health equity and financial protection
Washington, D.C World Bank   ، 2011
شماره راهنما: ‭W‬,‭74.1‬,‭.H434‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Health Economics
World Health Organization ؛  Geneva World Health Organization   ، 1997
شماره راهنما: ‭W‬,‭74.1‬,‭.W927h‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2