موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Physician-Patient Relations
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رواب‍ط پ‍زش‍ک‌ و ب‍ی‍م‍ارsnoitaleR tneitaP-naicisyhP
Great Britaine
Ethics, Medical
Decision Making
Physician-Patient Relations
Medical History Taking
 
پدیدآور:
White, T.(Tony)
Maehle, Andreas-Holger
Mathews, Andrew M
Tate, Peter,1946-
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
Billings, J. Andrew
 
ناشر:
ت‍ی‍م‍ورزاده‌
American College of Physicians
Williams & Wilkins
Radcliffe Pub.
Year Book Medical Publishers
Churchill Livingstone
Palgrave Macmillan
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
The doctor's communication handbook
Tate, Peter,1946- ؛  Oxford, U.K. ;New York Radcliffe Pub.   ، 2010
شماره راهنما: ‭W‬,‭62‬,‭.T217d‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The doctor's handbook
White, T.(Tony) ؛  Oxford Radcliffe Pub.   ، 2010
شماره راهنما: ‭W‬,‭21‬,‭.W588‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Decision making in psychiatry and the law
Baltimore Williams & Wilkins   ، 1991
شماره راهنما: ‭W‬,‭740‬,‭.D294‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The clinical encounter
Billings, J. Andrew ؛  Chicago Year Book Medical Publishers   ، 1989
شماره راهنما: ‭WB‬,‭290‬,‭.B598c‬,‭1989‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Essential psychology for medical practice
Mathews, Andrew M ؛  Edinburgh ; New York Churchill Livingstone   ، 1988
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Doctors, honour, and the law
Maehle, Andreas-Holger ؛  Basingstoke [England] ;New York Palgrave Macmillan   ، 2009
شماره راهنما: ‭W‬,‭50‬,‭.M184d‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Ethical choices
American College of Physicians ؛  Philadelphia American College of Physicians   ، 2005
شماره راهنما: ‭W‬,‭5‬,‭.A512e‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های برقراری ارتباط با بیمار
سیلورمن ، جاناتان ؛  تهران تیمورزاده   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭62‬,‭m785S.‬,‭1395‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک