ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

پوشه ها
نام تعداد زیر پوشه ها تعداد مدارک  
الحاوي 0 2 دسترسی از طریق میزکار
ذخيره خوارزمشاهي 0 3 دسترسی از طریق میزکار
فايل PDF عناوين كتابهاي الكترونيكي دانلود شده از تلگرام 0 2 دسترسی از طریق میزکار
فايل‌هاي آموزشي 0 13 دسترسی از طریق میزکار
فهرست مندرجات نشريه بيماري هاي داخلي و كودكان 0 46 دسترسی از طریق میزکار
فهرست مندرجات نشريه جراحي 0 114 دسترسی از طریق میزکار
كتابهاي منتشر شده ي فرهنگستان علوم پزشكي
زیر پوشه ها : اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي 93, برندگان جايزه نوبل, خبرنامه فرهنگستان علوم پزشكي دوره ده ساله 1387 - 1378, دايره المعارف پزشكي اسلام و ايران, راهنماي گياه درماني, بيشتر »
15 89 دسترسی از طریق میزکار
کتاب سلامت 0 2 دسترسی از طریق میزکار
کتاب های فهرست نشده سالن 0 4 دسترسی از طریق میزکار
نمایش 9 نتیجه
پوشه اصلی منابع دیجیتال

پوشه اصلی منابع دیجیتال