فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
مقاله لاتین
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
quality assessment
 
پدیدآور:
Margolis,Carmi Z
Cheah, Jason
Baker, Richard
Varonen, Helena
Shaneyfelt , Terrence M
Buetow, Stephen A.
Loher ,Kathleen N
Frenk Julio
Thomas,LH
Rawlins, Michael
Wallin,Lars
 
ناشر:
World Health Organization
World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
مقاله لاتین
 
 
Primary health care
Geneva World Health Organization   ، 1978
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله لاتین
 
 
Applicability of different quality assurance methodologies in developing countries
Geneva World Health Organization   ، 1996
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله لاتین
 
 
A review of determinants of hospital performance
Geneva World Health Organization   ، 1994
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله لاتین
 
 
Report of the WHO Working Group on Quality Assurance
Geneva World Health Organization   ، 1994
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله لاتین
 
 
Measuring performance of hospitals and health centres
Geneva World Health Organization   ، 1994
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله لاتین
 
 
Promoting the use of technology assessment to improve health care in developing countries
Geneva World Health Organization   ، 1994
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله لاتین
 
 
Tools and methods for health system assessment: inventory and review
Geneva World Health Organization   ، 1998
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله لاتین
 
 
Developing a national policy and guidelines on the clinical use of blood
Geneva World Health Organization   ، 1998,2001
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله لاتین
 
 
Guidelines for Clinical Practice: Applications forPrimary Care
Loher ,Kathleen N ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله لاتین
 
 
Clinical Guidelines: Where Next?
Baker, Richard ؛  Great Britain
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله لاتین
 
 
Clinical Practice Guidelines: Methodological Considerations
Margolis,Carmi Z ؛  1997
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله لاتین
 
 
Effect of clinical guidelines in nursing, midwifery,and the therapies: a systematic review ofevaluations
Thomas,LH ؛  1998
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله لاتین
 
 
Practice guidelines in Finland: availability and quality
Varonen, Helena ؛  1997
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله لاتین
 
 
Clinical governance bridging the gap between managerial and clinical approaches to quality of care
Buetow, Stephen A. ؛  1999
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله لاتین
 
 
Are guidelines following guidelines?
Shaneyfelt , Terrence M ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله لاتین
 
 
National guidelines for Swedish neonatal nursing care: evaluation of clinical
Wallin,Lars ؛  2000
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله لاتین
 
 
Development and implementation of a clinical pathway programmein an acute care general hospital in singapore
Cheah, Jason ؛  2000
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله لاتین
 
 
In pursuit of quality: the National Institute for Clinical Excellence
Rawlins, Michael ؛  1999
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله لاتین
 
 
A WHO framework for health system performance assessment
Frenk Julio ؛  Geneva World Health Organization   ، 1999
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله لاتین
 
 
Quality assurance in laboratory medicine
Alexandria World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean   ، 1998
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9