فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
مجله لاتین
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Cushing, Harvey,
Spinal Diseases
Vascular Surgical Procedures
Pediatrics
Thoracic Diseases
Internal Medicine
Nutrition
Science
Public Health
General Surgery
Thoracic Surgery
Medicine
Cross Infection
 
پدیدآور:
 
ناشر:
<2005->:Elsevier Health Sciences Division
American Public Health Association
Journal of Clinical Nutrition,
Elsevier
American Medical Assn.
Nature Publishing Group
Massachusetts Medical Society.
Saunders,
<2008-> :Elsevier
American Medical Association,
Lippincott Williams & Wilkins
W.B. Saunders
Mosby
<2001->:American College of Physicians--American Society of Internal Medicine
Excerpta Medica
British Medical Association
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
مجله لاتین
 
 
Surgery
St. Louis, MO Mosby   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله لاتین
 
 
The Surgical clinics of North America
Philadelphia, PA W.B. Saunders   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله لاتین
 
 
The Annals of thoracic surgery
Amsterdam Elsevier   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله لاتین
 
 
Clinics in chest medicine
Philadelphia <2005->:Elsevier Health Sciences Division   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله لاتین
 
 
The New England journal of medicine
Boston Massachusetts Medical Society.   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مجله لاتین
 
 
BMJ
London British Medical Association   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مجله لاتین
 
 
Journal of vascular surgery
New York, NY <2008-> :Elsevier   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مجله لاتین
 
 
The American journal of surgery
Belle Mead, NJ Excerpta Medica   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مجله لاتین
 
 
Thoracic surgery clinics
Philadelphia Saunders,   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مجله لاتین
 
 
Current problems in surgery
St. Louis, MO Mosby   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مجله لاتین
 
 
Annals of surgery
Philadelphia, PA Lippincott Williams & Wilkins   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مجله لاتین
 
 
Nature
Basingstoke Nature Publishing Group   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مجله لاتین
 
 
Journal of the American College of Surgeons
New York, NY Elsevier   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مجله لاتین
 
 
Spine
Hagerstown, MD Lippincott Williams & Wilkins   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مجله لاتین
 
 
American journal of infection control
St. Louis, Mosby   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مجله لاتین
 
 
Archives of surgery
Chicago, American Medical Assn.   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مجله لاتین
 
 
Annals of internal medicine
Philadelphia, PA <2001->:American College of Physicians--American Society of Internal Medicine   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مجله لاتین
 
 
Archives of pediatrics & adolescent medicine
Chicago, IL American Medical Association,   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مجله لاتین
 
 
The American journal of clinical nutrition
New York, N.Y. Journal of Clinical Nutrition,   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مجله لاتین
 
 
American journal of public health
Washington, DC American Public Health Association   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9