فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Thoracic Surgery
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍راح‍ی‌ ق‍ف‍س‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌ --ت‍اری‍خ‌ --ای‍ران‌
Anesthesia
Cardiac Surgical Procedures
Thoracic Surgery
Cardiovascular Surgical Procedures
 
پدیدآور:
Edmunds, L. Henry
ع‍ب‍اس‍ی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
Foss, Mark A.
Ravitch, Mark M.,1910-1989.
 
ناشر:
Lea & Febiger
Saunders,
Saunders
W.B. Saunders Co.,
W.B. Saunders
W.B. Saunders,
Austen
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
Appleton & Lange
Churchill Livingstone
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Thoracic anesthesia
New York Churchill Livingstone   ، 1991
شماره راهنما: ‭WF‬,‭980‬,‭.T487‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Glenn's thoracic and cardiovascular surgery
Norwalk, Conn Appleton & Lange   ، 1991
شماره راهنما: ‭WF‬,‭980‬,‭.G558‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Atlas of general thoracic surgery
Ravitch, Mark M.,1910-1989. ؛  Philadelphia Saunders   ، 1988 [1987 printing]
شماره راهنما: ‭WF‬,‭17‬,‭.R256a‬,‭1988‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Atlas of cardiothoracic surgery
Edmunds, L. Henry ؛  Philadelphia Lea & Febiger   ، 1990
شماره راهنما: ‭WG‬,‭17‬,‭.E24a‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Surgery of the chest
Philadelphia W.B. Saunders   ، 1995
شماره راهنما: ‭WF‬,‭980‬,‭.S961‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مجله لاتین
 
 
Thoracic surgery clinics
Philadelphia Saunders,   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مجله لاتین
 
 
Chest surgery clinics of North America
Philadelphia W.B. Saunders Co.,   ، c1991-c2003
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مجله لاتین
 
 
Seminars in thoracic and cardiovascular surgery
[Philadelphia, PA] W.B. Saunders,   ، [c1989-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Thoracic surgery
Foss, Mark A. ؛  London Austen   ، 1989
شماره راهنما: ‭WF‬,‭980‬,‭.F751t‬,‭1989‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه شروع و پیشرفت جراحی قفسه سینه در ایران
عباسی ، عزیزالله ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WF‬,‭11‬,‭811a71J.‬,‭1384‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک