فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : American Public Health Association
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Communicable Diseases
Public Health
Primary Prevention
 
پدیدآور:
 
ناشر:
American Public Health Association
Prevention Institute ;San Francisco :Jossey-Bass ;[Washington, D.C.] :Copublished by American Public Health Association,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Prevention is primary
[Oakland, CA] Prevention Institute ;San Francisco :Jossey-Bass ;[Washington, D.C.] :Copublished by American Public Health Association,   ، 2007
شماره راهنما: ‭WA‬,‭108‬,‭.P944‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله لاتین
 
 
American journal of public health
Washington, DC American Public Health Association   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Control of communicable diseases manual
American Public Health Association ؛  Washington, DC American Public Health Association   ، 2004
شماره راهنما: ‭WC‬,‭100‬,‭.A512c‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک