فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Yin, Robert K.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
Qualitative research
 
پدیدآور:
Yin, Robert K.
ی‍ی‍ن‌، راب‍رت‌ ک‍ی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍وی‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
Guilford Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Qualitative research from start to finish
Yin, Robert K. ؛  New York Guilford Press   ، 2011
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح تحقیق و روش های موردپژوهی
یین ، رابرت کی ؛  تهران موسسه فرهنگی آینده پویان تهران   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک