فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍رادی‌پ‍ور، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زم‍ان‌ آی‍ن‍ده‌
 
پدیدآور:
م‍رادی‌پ‍ور، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
آینده پژوهی ، مفاهیم و روشها.
مرادی پور، حجت الله ؛  ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک