فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : غ‍م‌ وش‍ادی‌ در ق‍رآن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
غ‍م‌ وش‍ادی‌ در ق‍رآن‌
 
پدیدآور:
س‍اج‍دی‌، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
بسترسازی قرآن در مدیریت اعتدال گرایانه غم و شادی .
ساجدی ، اکبر ؛  ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک