فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍لام‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍لام‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌
ن‍ظام‌ س‍لام‍ت‌
 
پدیدآور:
اک‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ع‍زی‍زی‌، ف‍ری‍دون‌
لاری‍ج‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، ن‍ادره‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۵۷-
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
سبک زندگی عالمان بزرگ اسلامی ، رهیافتی بر سلامت معنوی در آئینه ی نگاه و عمل علامه حسنزاده آملی .
لاریجانی ، باقر ؛  ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
سلامت معنوی ، بعد فراموش شده سلامت :زمینه ها و راهکارها.
اکبری ، محمداسماعیل ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی مفهوم و مبانی نظری سلامت معنوی و جایگاه آن در طراحی الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت در عرصه سلامت
عباسی ، محمود،۱۳۵۷- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طراحی و ساخت مقیاس سنجش سلامت معنوی ایرانی
عباسی ، محمود ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سلامت معنوی در برنامه آموزش پزشکی و پرستاری
عباسی ، محمود،۱۳۵۷- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سلامت معنوی در مراقبت های نگهدارنده پایان حیات در نظام سلامت ایران
عباسی ، محمود ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی مفهوم و مبانی نظری سلامت معنوی و جایگاه آن در طراحی الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت در عرصه سلامت
عباسی ، محمود ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی ضرورت و تدوین برنامه آموزشی سلامت معنوی در برنامه آموزشی گروه علوم پزشکی
معماریان ، نادره ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سلامت معنوی از دیدگاه مسیحیت و یهودیت
عباسی ، محمود ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
سلامت معنوی و مراقبتهای سلامت و پزشکی
عزیزی ، فریدون ؛  ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک