فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍ار ق‍درت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍ار ق‍درت‌
 
پدیدآور:
زارع‍ی‌ ت‍وپ‍خ‍ان‍ه‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده از منظر متون اسلامی در مقایسه با نظریه های روان شناسی و جامعه شناسی .
زارعی توپخانه ، محمد ؛  ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک