فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍وال‍ه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
س‍رطان‌ س‍ی‍ن‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍وال‍ه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روان برای کاردانهای بهداشتی
بوالهری ، جعفر ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
اثر بخشی رویکرد گروه درمانی معنوی بر کاهش میزان افسردگی ، اضطراب و استرس در زنان مبتلا به سرطان سینه .
بوالهری ، جعفر ؛  ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک