فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ی‍اه‌درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‌درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍وری‍ن‍گ‌، اورزل‌
م‍ع‍طر، ف‍ری‍ب‍رز
م‍ع‍طر، ف‍ری‍ب‍رز، ۱۳۲۰-
ع‍ب‍ادی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 
ناشر:
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ ظه‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گیاه درمانی
معطر، فریبرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭925‬,‭786m875P.‬,‭1378‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اساس فارماکودینامی گیاهان دارویی
عبادی ، منوچهر ؛  تهران اندیشه ظهور   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درمان بیماری ها با گیاهان دارویی به همراه شرحی از گیاهان سمی
بورینگ ، اورزل ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گیاه درمانی
معطر، فریبرز ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک