فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍دی‍م‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍وادث‌ و س‍وان‍ح‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- آم‍ار
 
پدیدآور:
ن‍دی‍م‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ف‍اض‍ل‌، ای‍رج‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نمای آماری وضع بهداشت و درمان در ایران در پایان دهه ۷۰ شمسی
ندیم ، ابوالحسن ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه آزمایشی ابعاد بهداشتی حوادث و سوانج در شهر تهران
فاضل ، ایرج ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک