فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ع‍طر، ف‍ری‍ب‍رز، ۱۳۲۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‌درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍طر، ف‍ری‍ب‍رز
م‍ع‍طر، ف‍ری‍ب‍رز، ۱۳۲۰-
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گیاه درمانی
معطر، فریبرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭925‬,‭786m875P.‬,‭1378‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گیاه درمانی
معطر، فریبرز ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک