فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ه‍داش‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- آم‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ان‌
ای‍ران‌ . وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ای‍ران‌ . -وزارت‌ ک‍ش‍ور
ک‍ودک‍ان‌ - خ‍دم‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌ - آم‍ار
ب‍ه‍داش‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- آم‍ار
س‍لام‍ت‍ی‌س‍ن‍ج‍ی‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ .م‍ع‍اون‍ت‌ س‍لام‍ت‌
م‍ل‍ک‌ اف‍ض‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍دی‍م‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ب‍رگ‌ رض‍وان‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ای‍ران‌. وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نمای آماری وضع بهداشت و درمان در ایران در پایان دهه ۷۰ شمسی
ندیم ، ابوالحسن ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
the health situation of mothers and hildren in the islamic republic of iran
ملک افضلی ، حسین ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شیوع امراض ریوی در بین اطفال
۱۳۱۶
شماره راهنما: ۲۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صورت مجلس حفظ الصحه دولت ایران درمورد امراض مسری و درمان بیماران
۱۳۰۵
شماره راهنما: ۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزارش عملکرد وزارت بهداشت جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی
[تهران ] ایران . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WA‬,‭1‬,‭527G7IJ.‬,‭1390‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه ملی بار بیماری ها و آسیب ها، بار عوامل خطر سلامت و امید زندگی توام با سلامت در جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۸۲ در سطح ملی و برای شش استان
ایران .وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .معاونت سلامت ؛  تهران برگ رضوان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭900‬,‭m56I 7IJ‬,‭1386‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک