مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- گ‍زارش‌ه‍ا
آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
روح‍ان‍ی‌، م‍ری‍م‌
ام‍ام‌ ج‍م‍ع‍ه‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
ص‍ادق‌ پ‍ور، م‍ج‍ی‍د
م‍ی‍ررض‍ای‍ی‌، ن‍وش‍ی‍ن‌
ب‍ه‍ت‍اج‌، س‍اج‍ده‌
ش‍ه‍پ‍ر، س‍اره‌
رزاق‍ی‌، طاه‍ره‌
آق‍ای‍ان‍ی‌ چ‍اوش‍ی‌، اک‍ب‍ر
ف‍ت‍ح‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
لاوری‌، ن‍رگ‍س‌
ت‍ع‍م‍ت‍ی‌ ان‍ارک‍ی‌، ل‍ی‍لا
ن‍اص‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
پ‍اک‍زاد، م‍ه‍دی‌
ص‍ادق‍ی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
زاه‍دی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ق‍دس‌، ن‍ج‍م‍ه‌
 
ناشر:
ن‍وی‍ن‌ پ‍ژوه‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نظام نامه اخلاق حرفه ای در روانشناسی
فتحی آشتیانی ، علی ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تاریخچه روانشناسی در ایران
فتحی آشتیانی ، علی ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با برخی تجارب آینده نگاری و آینده پژوهی در جهان : ویراست دوم : مطالعه موردی اروپاeporuE fo yduts esac :noitide dnoces ,seirtnuoc tnereffid ni seiduts serutuf fo stcejorp thgiserof emos fo yevrus A/
تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظام نوآوری منطقه ای : مفاهیم و مدل های ارزیابی
پاکزاد، مهدی ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش علوم پزشکی در مسیر تحول و نوآوری : گزارش عملکرد چهارساله ۱۳۹۶- ۱۳۹۲
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و هشتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ۶ لغایت ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
تهران انجمن پزشکان کودکان ایران   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
احیاگران طب سنتی ایران در دوران معاصر
ناصری ، محسن ؛  تهران نوین پژوه سینا   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
آیا طب سنتی ایران بر مبنای علم شناسی ابطال گرایان ، یک علم محسوب میگردد
مقدس ، نجمه ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
آیین های زایش در منطقه عامه لارستان
شهپر، ساره ؛  ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی جنوب غربی کوه مند
لاوری ، نرگس ؛  ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
اثر افزودن عصاره های گل محمدی و لیموترش بر فعالیت انتی اکسیدان و پ هاش چای سبز در زمان های مختلف دم گذاری
رزاقی ، طاهره ؛  ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
اثر بخشی طب سوزنی بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلال اضطرابی
بهتاج ، ساجده ؛  ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
ارزیابی پیش نویس سازمان جهانی مالکیت فکری برای حمایت از طب سنتی
زاهدی ، مهدی ؛  ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
ارزیابی وب سایت های فارسی حوزه طب ایرانی -اسلامی بر اساس مقیاس lauQdeMbeW
تعمتی انارکی ، لیلا ؛  ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
الگوی تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک از دیدگاه طب ایرانی و طب رایج
روحانی ، مریم ؛  ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
امساک در غذا روزه در ادیان گوناگون
صادقی ، ملیحه ؛  ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
بازخوانی اصول اخلاقی پزشکی با اندیشه محمد بن زکریای رازی
آقایانی چاوشی ، اکبر ؛  ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
برسی اثرات ضدقارچی گیاه سداب بر کاندیدا آلبیکنسهای جدا شده از بیماران مبتلا به واژینیت در شرایط ortivni و مقایسه با دو آنتی بیوتیک طی دو فصل بهار و تابستان
میررضایی ، نوشین ؛  ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
بررسی اثرات فیزیولوژیک زیتون از دیدگاه قرآن و تغذیه
امام جمعه ، عباسعلی ؛  ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله فارسی
 
 
بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی پوست پرتقال )leep sisnenis surtic( در شرایط آزمایشگاهی
صادق پور، مجید ؛  ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5