مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۲۹۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
۱۳۰۰ش‌
۱۲۹۹ش‌
 
پدیدآور:
ت‍ف‍رش‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دارال‍خ‍لاف‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تقاضای صدور اجازه نامه دوافروشی و دندانسازی واعلان اداره معارف گیلان درمورد اجرای قانون طبابت ونظامنامه دوافروشی
۱۲۹۹
شماره راهنما: ۲۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گواهی تحصیل تعدادی از دانش آموزان مدرسه دارالفنون
۱۲۹۹
شماره راهنما: ۳۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تقاضای حکیم فتحعلی مسیح السلطنه از مجلس حفظ الصحه دولتی مبنی برتصویب قانون قابلگی وختنه جهت جلوگیری از کار قابله ها و کلیمان سنتی و محلی ( بضمیمه قانون
۱۲۹۹
شماره راهنما: ۷۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مطلع الطب ناصری
تفرشی ، ابوالحسن ؛  طهران دارالخلافه   ، ۱۲۹۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭55‬,‭m421T.‬,‭1299‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک