مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : چ‍ای‌ س‍ب‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ای‌ س‍ب‍ز
چ‍ای‌ س‍ب‍ز - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍دال‍ح‍ک‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍د، م‍ن‍ص‍ور
ب‍ادوی‍لان‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ س‍ال‍م‌
ع‍ب‍دال‍ع‍ال‌ ، ع‍ادل‌
 
ناشر:
دار ال‍ح‍ض‍اره‌
دار ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
ال‍ح‍ری‍ه‌ ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الشای الاخضر ینبوع الصحه و قاهر الامراض
بادویلان ، احمد بن سالم ؛  ریاض دار الحضاره   ، ۲۰۰۵=۱۴۲۶=۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
التداوی و الشفا بالشای الاخضر
عبدالحکیم محمد، منصور ؛  دمشق ، قاهره دار الکتاب العربی   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
التداوی و العلاج ب ... الشای الاخضر
عبدالعال ، عادل ؛  قاهره الحریه لنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۷م .=۱۴۲۸ ق .=۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک