مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : چ‍اق‍ی‌ - درم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍اق‍ی‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
دی‍اب‍ت‌ - درم‍ان‌
چ‍اق‍ی‌ - درم‍ان‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‌، ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ق‍م‍ی‍ح‍ه‌، ول‍ی‍د ام‍ی‍ن‌
ش‍ک‍اری‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۴۶-
اب‍وال‍ع‍لاج‌، ی‍وس‍ف‌
س‍ی‍د، ع‍ب‍دال‍ب‍اس‍ط
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آرت‍اک‍اوا
ال‍ف‍ا
ب‍ی‌ ن‍ا
ال‍ی‍ازوری‌
ن‍خ‍ب‍ه‌
ک‍ن‍وز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
۲۵۰وصفه للعلاج السمنه ...
ابوالعلاج ، یوسف ؛  قاهره کنوز   ، ۲۰۰۹م .=۱۴۳۰ ق . =۱۳۸۸ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علاج السمنه
سید، عبدالباسط ؛  هرم ، جیزه الفا   ، ۲۰۰۹م .=۱۴۳۰ ق .=۱۳۸۸ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الوصفه اجعل غذاء ل دوا ل
قمیحه ، ولید امین ؛  اردن الیازوری   ، ۲۰۰۹م .=۱۴۳۰ ق .=۱۳۸۸ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اغتنم خمساقبل خمس [ الجزءالاول ]
موسوی ، حسن علی ؛  بیروت نخبه   ، ۲۰۱۰م =۱۴۳۱ ه =۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول ورزش درمانی برای بیماران چاق و دیابتی
شکاری اردکانی ، محمدجواد، ۱۳۴۶- ؛  یزد انتشارات آرتاکاوا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭541‬,‭o345S.‬,‭1392‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران ۲۵ الی ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۰ مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ؛  تهران بی نا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WD‬,‭210‬,‭s971D.‬,‭1390‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک