مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ - ک‍ل‍ی‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ک‍ل‍ی‍ات‌
وق‍ف‌ -- پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ک‍ل‍ی‍ات‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ک‍ل‍ی‍ات‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،
اب‍وس‍ه‍ل‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌
ح‍ض‍رم‍ی‌، اب‍وع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ر
اب‍ن‌ ک‍ل‍ده‌ ث‍ق‍ف‍ی‌، ح‍ارث‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
چ‍وگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الطب الکلی
ابوسهل مسیحی ، عیسی بن یحیی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانونچه منظوم
چغمینی ، محمود بن محمد، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح کافیه ذی اللب و الفهم اصول علم الطب
حضرمی ، ابوعلی محمد بن عمر ؛  کویت
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الرساله فی الاسوله الطبیعیه الحارثیه
ابن کلده ثقفی ، حارث ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
وقف و پزشکی در ایران
تهران چوگان   ، ۱۳۹۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک