مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ان‌ دوره‌ اس‍لام‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ان‌ دوره‌ اس‍لام‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ زه‍ر، زه‍ر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌
 
ناشر:
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ابوالعلا بن زهر ( متوفی ۵۲۵ ق ).و ابنه ابو مروان بن زهر( متوفی ۵۵۷ ق ).
ابن زهر، زهر بن عبدالملک ؛  فرانکفورت معهد تاریخ تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۶م .=۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک