مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍اب‍ر ب‍ن‌ ح‍ی‍ان‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
اس‍لام‌ -- ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ودن‌
طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌
ف‍اراب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۲۶۰ ؟-۳۳۹ق‌
ع‍ل‍م‌ ال‍ح‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
س‍ادات‍ی‌ ن‍ص‍ر آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍اک‍ار، ع‍ث‍م‍ان‌
ن‍ص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌
واح‍د ش‍ه‍ر ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قلب اسلام : ارزش های جاودان برای بشریت
نصر، حسین ؛  تهران حقیقت   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طبقه بندی علوم از نظر حکمای مسلمان
باکار، عثمان ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
طب سنتی ایران و اهمیت امروزی آن
نصر، حسین ؛  ۱۳۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
دستاوردهای ابن سینا در حوزه علم و سهم وی در فلسفه علم
نصر، حسین ؛  ۱۳۸۲-۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
از کیمیای جابر تا شیمی رازی
نصر، حسین ؛  ۱۳۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سیر تحولی علم الحیل ( فیزیک و مکانیک )در دوران اسلامی [ پایان نامه ]
ساداتی نصر آبادی ، محمد ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری   ، ۱۳۸۰-۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک