مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌، ت‍ح‍ف‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
خ‍ون‌ -- ان‍ت‍ق‍ال‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
 
پدیدآور:
رض‍وان‌، ح‍وری‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌، ت‍ح‍ف‍ه‌
ت‍ح‍ف‍ه‌: ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌: م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
توصیه های سازمان جهانی بهداشت در کاربرد بالینی خون و فرآورده های خونی ، با نگاهی ویژه در بخش های زنان زایمان ، سوختگی ، جراحی و اطفال
تهران نشر و تبلیغ بشری ، تحفه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭356‬,‭417T.‬,‭1383‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ویروس ها و انتقال خون :روشهای نوین کاهش خطر
رضوان ، حوری ؛  تهران تحفه : نشر و تبلیغ بشری : مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭356‬,‭v764R.‬,‭1383‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک