مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍اق‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ن‍ش‍ان‍ی‍ه‍ا -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
س‍ان‍دل‍ر، ک‍وری‌
ه‍ان‌، ه‍ارل‍ی‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، س‍ه‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌ :اش‍اره‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی تعمیر کامپیوتر
ساندلر، کوری ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مرجع [ yrtsiger swodniW ویندوز ریجیستری ]
صالحی ، سهیل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع طلایی اینترنت [ egap wolleYیلوپیج ]
هان ، هارلی ؛  تهران ناقوس :اشاره   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک