مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد ح‍اج‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد ح‍اج‍ب‌
 
پدیدآور:
ج‍لال‌ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌،۱۳۲۹-
 
ناشر:
م‍ی‍رم‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مواد حاجب در رادیولوژی :مبانی ، کاربردها و عوارض ویژه پزشکان و جامعه پزشکی
جلال شکوهی ، جلال ،۱۳۲۹- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WN‬,‭160‬,‭m62J.‬,‭1385‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک