مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍دی‍ری‍ت‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ح‍دادی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
 
ناشر:
م‍دی‍ری‍ت‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوه های انتقال اطلاعات پزشکی توسط دانشمندان طب اسلامی در ایران [ پایان نامه ]
حدادی ، علی اکبر ؛  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک