مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍اس‍اژ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اس‍اژ درم‍ان‍ی‌
م‍اس‍اژ ان‍ع‍ک‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اوه‍ل‌، م‍اری‍ان‍ه‌
ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌، اب‍وال‍ع‍لا اح‍م‍د
م‍ن‍ص‍ور، اح‍م‍د ت‍وف‍ی‍ق‌
 
ناشر:
الاه‍ل‍ی‍ه‌
م‍رک‍ز ال‍ک‍ت‍اب‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر، ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه الطب البدیل فی علاج الریاضیین و غیر الریاضیین ...
عبدالفتاح ، ابوالعلا احمد ؛  قاهره مرکز الکتاب للنشر، عربیه للطباعه و النشر   ، ۲۰۰۴=۱۴۲۵=۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الطب البدیل ف تدلیک و العلاج الانعکاسی
منصور، احمد توفیق ؛  عمان الاهلیه   ، ۲۰۰۴م .=۱۴۲۵ ق .=۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ماساژ رفلکسی پا
اوهل ، ماریانه ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک