مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍اس‍اژ ان‍ع‍ک‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اس‍اژ درم‍ان‍ی‌
م‍اس‍اژدرم‍ان‍ی‌
م‍اس‍اژ ان‍ع‍ک‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اوه‍ل‌، م‍اری‍ان‍ه‌
ک‍ارت‍ر، م‍ل‍ی‍درد
ک‍وس‍م‍ن‌ -ل‍ی‍گ‍ر، آس‍ت‍ری‍دای‌
م‍ن‍ص‍ور، اح‍م‍د ت‍وف‍ی‍ق‌
 
ناشر:
الاه‍ل‍ی‍ه‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ج‍ری‍ره‌
دس‍ت‍ان‌، ک‍وث‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
العلاج بتدلیک القدم کامل ...
کارتر، ملیدرد ؛  ریاض مکتبه جریره   ، ۲۰۰۷م .=۱۴۲۸ ق .=۱۳۸۶ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الطب البدیل ف تدلیک و العلاج الانعکاسی
منصور، احمد توفیق ؛  عمان الاهلیه   ، ۲۰۰۴م .=۱۴۲۵ ق .=۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ماساژ درمانی
کوسمن -لیگر، آستریدای ؛  تهران دستان ، کوثر   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ماساژ رفلکسی پا
اوهل ، ماریانه ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک