مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍اس‍اژدرم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اس‍اژدرم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍وه‍اری‌، ه‍اری‍ش‌
ک‍ارت‍ر، م‍ل‍ی‍درد
ک‍ون‍ز، ب‍ارب‍را
دوج‍ان‍ز، ان‍ج‍ی‌
 
ناشر:
س‍ف‍ی‍رارده‍ال‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ج‍ری‍ره‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ج‍ری‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الدلیل المصورالکامل لاعلاج تبدلیک القدم :تدلیک علاجی للقدمین من اجل الصحه والعافیه
دوجانز، انجی ؛  عربستان صعودی مکتبه جریر   ، ۲۰۰۸م =۱۴۲۹ ه =۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
العلاج بتدلیک الیدین و القدمین
کونز، باربرا ؛  قطر، کویت ، امارات مکتبه جریر   ، ۲۰۱۰م =۱۴۳۱ ه =۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
العلاج بتدلیک القدم کامل ...
کارتر، ملیدرد ؛  ریاض مکتبه جریره   ، ۲۰۰۷م .=۱۴۲۸ ق .=۱۳۸۶ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ماساژ آیورودیک (ماساژ با روغن )
جوهاری ، هاریش ؛  تهران سفیراردهال   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک