مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍رن‍ی‍ا، ح‍م‍ی‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
ف‍رن‍ی‍ا، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
م‍دی‍ری‍ت‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نحوه اداره بیمارستان های خیریه استان تهران در سال ۱۳۷۹[ پایان نامه ]
فرنیا، حمیدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران مدیریت و اطلاع رسانی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک