مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍اق‍ل‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌، ۱۳۲۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ل‍ی‍پ‍ی‍ده‍ا در ت‍غ‍ذی‍ه‌ ان‍س‍ان‌
 
پدیدآور:
ع‍اق‍ل‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌، ۱۳۲۹-
 
ناشر:
گ‍ف‍ت‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوپاتولوژی و بیوشیمی چربیها
عاقلی ، نسرین ، ۱۳۲۹- ؛  تهران گفتار   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک