مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : طول‍وزان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
م‍ت‍ون‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
ت‍ش‍ری‍ح‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
طول‍وزان‌
طول‍وزان‌ ی‍ون‍ان‍ی‌
طول‍وزان‌، ژوزف‌
 
ناشر:
دار ال‍خ‍لاف‍ه‌ طه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ پ‍رس‌ ب‍م‍ب‍ئ‍ی‌
م‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ پ‍ری‍س‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسرارالاطباء یامجربات ایلات چغتانی
طولوزان یونانی ؛  بمبئی مطبع نامی پرس بمبئی   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسرارالاطباء یعنی مجربات ایلات چغتایی
طولوزان یونانی ؛  بمبئی مطبع نامی پریس   ، ۱۲۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رساله بدایع الحکمه ناصری
طولوزان ؛  ۱۲۸۷ق .=۱۳۰۰ ی .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبده الحکمه ناصری
طولوزان ، ژوزف ؛  تهران دار الخلافه طهران   ، ۱۲۸۰ق .=۱۳۰۰ ی .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اسرار الاطبا یا مجربات ایلات چغتایی
طولوزان ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جواهر التشریح
طولوزان ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اسرار الاطبا( مجربات ایلات جغتایی )
طولوزان ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بدایع الحکمه ناصری
طولوزان ؛  طهران ۱۲۸۷ق . = ۱۲۴۹ ش . = ۱۸۷۰ م .
شماره راهنما: ‭WB‬,‭141‬,‭b356T.‬,‭1249‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک