مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍ر - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ا ش‍ی‍ر م‍ادر
ش‍ی‍ر -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ش‍ی‍ر م‍ادر
ش‍ی‍ر
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ت‍ل‍م‍ی‍ذ، ه‍ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍لاء
دری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د رس‍ول‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ روش‍ن‍گ‍ر
دارال‍ح‍ض‍اره‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ت‍روی‍ج‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ا ش‍ی‍ر م‍ادر
س‍س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معجزات التداوی بالبان و ابوال الابل
ریاض دارالحضاره   ، ۲۰۰۷م .=۱۴۲۸ ق .=۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معجزات غذایی و درمانی شیر و فرآورده های لبنی
دریایی ، محمد رسول ؛  تهران سسفیر اردهال   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیر مادر و تغذیه شیرخوار
ایران .وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ؛  تهران انتشارات روشنگر   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسماء اللبن
ابن تلمیذ، هبه الله بن ابی علاء ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تازه های تغذیه با شیر مادر برای متخصصین کودکان و پزشکان
تهران انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک