مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍ر - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ر - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍ود
ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د ال‍س‍ق‍ا
خ‍وارزم‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
دار ال‍ی‍ق‍ی‍ن‌
زع‍ی‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ش‍ب‍اب‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الثوم ، تریاق الفقراء
عید، محمد السقا ؛  مصر دار الیقین   ، ۲۰۱۱=۱۴۳۲=۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خیر الداء فی الثوم و البصل و العسل و الحبه السودا
عبدالله ، محمد محمود ؛  اسکندریه موسسه شباب الجامعه   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیر و خواص آن
خوارزمی ، غلامرضا ؛  تهران زعیم   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک