مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍رطان‌ - درم‍ان‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رطان‌ -- درم‍ان‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌
س‍رطان‌ - درم‍ان‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌
 
پدیدآور:
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍دال‍س‍ق‍ا
 
ناشر:
ش‍ی‍ن‍ه‌
۲۰۱۱م‌=۱۴۳۲ ه‌=۱۳۹۰
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
علاج السرطان بالطب البدیل
عید، محمدالسقا ؛  مصر، منصوره ۲۰۱۱م =۱۴۳۲ ه =۱۳۹۰   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درمان گیاهی ۲۷ نوع سرطان : اعلام جنگ به سرطان ها ... برگرفته از ۶۰ مرجع / =)ygolocno( srecnac fo serac labreH
نعیمی ، محمدحسن ؛  تهران شینه   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک