مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : زر ق‍ل‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
آرای‍ش‌
پ‍وس‍ت‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا
آب‌ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ --ای‍ران‌ -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - اطل‍س‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ان‍ی‌، ک‍اظم‌
اف‍س‍ر خ‍ی‍اوی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ص‍ف‍ری‌، ه‍ان‍ی‍ه‌
خ‍راد، ب‍ه‍زاد
 
ناشر:
زر ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خاصیت و محل شناسایی آب های شفابخش معدنی کشور: شامل : آب ها و چشمه های ...
کیانی ، کاظم ؛  تبریز زر قلم   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف گیاهان دارویی
افسر خیاوی ، محمد علی ؛  تبریز زر قلم   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
علل ، علائم و تشخیص بیماری های پوست ، صورت و مو
خراد، بهزاد ؛  تبریز زر قلم   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودارایی و زیبایی پوست و صورت و مو
صفری ، هانیه ؛  تبریز زر قلم   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اطلس مصور گیاهان دارویی
کیانی ، کاظم ؛  تبریز زر قلم   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک