مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دوی‍ف‌، روب‍رت‍ا لارس‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍غ‍ذی‍ه‌ - ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
دوی‍ف‌، روب‍رت‍ا لارس‍ون‌
 
ناشر:
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ج‍ری‍ر، وای‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الرابطه الامریکه لعلوم التغذیه ، الدلیل الکامل للاطعمه ....
دویف ، روبرتا لارسون ؛  ریاض مکتبه جریر، وایلی   ، ۲۰۰۷م .=۱۴۲۸ ق .=۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک