مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ک‍ان‍س‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رطان‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ک‍ان‍س‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تومور بورد، طرح موارد پیچیده سرطان
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، انستیتو کانسر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭241‬,‭529T.‬,‭1379‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک